Hvor ofte må symaskinene på service?

Lurer du på hvor often man bør ha symaskinen på service? Det er ikke så lett å svare på spørsmålet som man kanskje tror. En tommelfingerregel er at de fleste hjemmesymaskiner bør vedlikeholdes minst hver 12. til 18. måned. Hvor ofte du trenger en service, avhenger av en rekke faktorer:

Hvor mye bruker du maskinen din - rett og slett. Hvis du bruker maskinen mye, dvs. flere ganger i uken, vil det samles lo, slite bort smøreoljen, og deler vil slites. I dette tilfellet er det sannsynligvis en god ide å få service på symaskinen din minst en gang i året.

Hvis du bruker maskinen sjeldent med måneder eller år mellom bruk, er det en risiko for at smøremidlene stivner og at maskinen fryser. Neste gang du planlegger å bruke maskinen, kan det ikke være en god idé å få tatt en service på den.

Hva bruker du den til - Hvis du bruker maskinen til lappeteppe eller til å sy tunge stoffer, kan det hende at maskinen din må overhales oftere på grunn av akkumulering av lo og eventuelle problemer med spenning og timing.

Utførelse av vanlig vedlikehold og rengjøring - Hvis du er en person som holder maskinen ren, bytter nål ofte, smører den om nødvendig og oppbevarer den på et varmt og tørt sted - da kan du vente lenger mellom service. Vær forsiktig, fordi bare å hole den ren og pen betyr ikke at den ikke trenger service. En god service betyr mer enn rengjøre maskinen. Maskinen vil justeres og slitedeler blir byttet.

Hvor gammel er maskinen din - jo eldre maskinen din er, desto mer vedlikehold kan den trenge. Dette høres kanskje opplagt ut, men det er sant. Eldre maskiner trenger mer smøring for å fungere godt, de har deler som slites ut med tid og bruk.

Lytt til symaskinen din - dette er sannsynligvis det viktigste punktet. Bli kjent med hvordan maskinen din høres ut og hvordan den oppfører seg selv. Hvis det begynner å høres mer "klønete" eller knirkende ut, hvis hjulet føles tyngre når du snur det, hvis du har problemer med trådspenning - da er det tid for service. Hvis du ikke har tenkt å bruke maskinen på lang tid - få den service, det vil gjøre det lettere når du skal ta symaskinen i bruk igjen.

Konklusjon

Det finnes ikke noe fasitsvar. Som en generell tommelfingerregel for de fleste "normale" symaskiner bør være på service minst hver 12. til 18. måned. Tenk også på en service hvis du merker en endring i lyd på maskinen, eller hvis maskinen begynner å oppføre seg annerledes.


You may also like

Vis alle
Example blog post
Example blog post
Example blog post